blue

Nieuws & publicaties

Ondernemers verwelkomen kabinetsaanpak boycot

Ondernemers verwelkomen kabinetsaanpak boycot

18 augustus 2014

Vrijdag 15 augustus jl. heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de maatregelen die zij nemen in het kader van de beperking van de import van landbouwproducten door Rusland.

In de brief wordt verwezen naar een overleg dat vorige week maandag (11 augustus) plaats vond en waar ook het NVG aan heeft deelgenomen.

Het kabinet pakt de voorstellen die in het overleg gedaan zijn, en verwoord in een brief aan het Kabinet, voortvarend op. Dit komt neer op:

  • * Streven om in de loop van deze week een Europees maatregelenpakket te realiseren gericht op onder andere volumemaatregelen om prijsdalingen te voorkomen, exportpromotie en steun voor sociale afzet.
  • * Nationale maatregelen gericht op ondersteuning bij het zoeken naar alternatieve afzetmogelijkheden en markten. Bijvoorbeeld ondersteuning bij het maken van bilaterale afspraken over de veterinaire of fytosanitaire voorwaarden waaronder Nederlandse producten worden geaccepteerd. Daarnaast wil men samen met het bedrijfsleven een taskforce instellen om handelsbevorderende activiteiten te ondersteunen en te coördineren. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. handelsmissies, promotie activiteiten op beurzen.
  • * Daarnaast komt men met nationaal flankerend beleid, zoals wij ook hebben gevraagd: werktijdverkorting, fiscale tegemoetkomingen en garantiestelling werkkapitaal. Ook wordt erop gewezen dat bedrijven gebruik kunnen maken van bestaande garantie- en borgstellingsregelingen.

Op nationaal niveau komen er nu tijdelijke regelingen voor alle bedrijven die direct geraakt worden door de boycot. Dat zijn de land- en tuinbouwsector, maar ook aanpalende sectoren zoals de groothandel en transport.

In een persbericht hebben VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland het pakket aan maatregelen verwelkomt.

Voor het persbericht VNO-NCW zie: http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Ondernemers_verwelkomen_kabinetsaanpak_boycot_2874.aspx?source=%2fPages%2fDefault.aspx.
 

Voor de Kamerbrief klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border