blue

Nieuws & publicaties

NVG dient sectorplan in

NVG dient sectorplan in

11 juni 2014

Het NVG heeft als hoofdaanvrager een sectorplan ingediend. De aanvraag omvat 6,5 miljoen euro. Er wordt bijna de helft van de aanvraag aan cofinanciering via de subsidieregeling van SZW gevraagd.

Bij toekenning door SZW kan een forse stap voorwaarts worden gezet op o.a. het gebied van scholing en duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt nieuwe instroom mogelijk en wordt de kennis van oudere vakkrachten behouden.    

 De sectorplannen komen voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet vorig najaar met werkgevers en vakbonden heeft afgesloten. Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, hetzelfde bedrag komt uit de sectoren zelf. Het doel is om op korte termijn met ontslag bedreigde of ontslagen werknemers zo snel mogelijk aan werk te helpen, zodat werkloosheid wordt voorkomen. Op de lange termijn krijgen werkgevers en vakbonden een grotere rol, door te zorgen voor gezonde en geschoolde medewerkers en bemiddeling van werk naar werk.

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border