blue

Nieuws & publicaties

Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGF-landen

Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGF-landen

30 april 2014

In dit tijdperk van globalisering zijn steeds meer ondernemingen internationaal actief, ook in het MKB.

Dit kan via export en import, maar ook door het hebben van buitenlandse investeringen. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS hier nieuwe cijfers over ontwikkeld.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten over de import en export van goederen (2009-2012) en buitenlandse investeringen (2008-2011) van het Nederlandse MKB met twee groepen landen. Dat zijn de landen die aangewezen zijn als prioritair voor het handelsbeleid en de landen waar het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zich op richt. De cijfers zijn onderverdeeld naar landen, sectoren en grootteklassen. Het CBS stelt onder andere vast dat het MKB in Nederlandse handen goed is voor een kwart van de import en export van goederen door het bedrijfsleven in Nederland.

Zie verder

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border