blue

Nieuws & publicaties

Groothandel kan zich herpakken

Groothandel kan zich herpakken

06 december 2013

Na twee moeilijke jaren, waarin het volume èn de omzet daalde, kan de groothandel in 2014 weer stappen vooruit zetten.

Naar verwach­ting groeit het groothandelsvolume volgend jaar weer met 1,3%. De aantrek­kende uitvoer speelt de sector in de kaart. Gunstig voor de groothandel is het daarbij dat de wederuitvoer in 2014 sterker stijgt dan de binnenlands geproduceerde ex­port. De haperende productiviteit vraagt wel om nieuw elan in de sector. Om de winstgevend­heid te verbeteren is het belangrijk dat groothandels de draad van vernieu­wing weer meer oppakken.
Dit blijkt uit het kwartaalbericht groothandel dat ING Economisch Bureau onlangs publiceerde.

Voor het persbericht klik hier

Voor het kwartaalbericht klik hier

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border