blue

Nieuws & publicaties

Ondernemerschapsindex 2013

Ondernemerschapsindex 2013

11 november 2013

Ondernemerschapsindex is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar ondernemerschap onder het Nederlandse bedrijfsleven dat wordt uitgevoerd door de Rotterdam School of Management, Erasmus University i.s.m. Erasmus Centre for Entrepreneurship

Uit het onderzoek 2013 blijkt o.a. dat Nederlandse bedrijven matig scoren op het gebied van ondernemerschap en dat ze dreigen de aansluiting met ons omringende landen verder te verliezen. 

Ondanks de signalen over aanstaande economische groei in Nederland, zijn ondernemers over het algemeen pessimistisch over groeimogelijkheden. Ongeveer 60% van het Nederlandse bedrijfsleven verwacht komend jaar een gelijkblijvende of teruglopende omzet.

Uitzonderingen op de neerwaartse tendens in omzet-verwachtingen zijn o.a. bedrijven in de Agro & Food. Bedrijven binnen deze industrie zijn gematigd positief over omzetgroei in het komende jaar.

Klik hier voor de Ondernemerindex 2013

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border