blue

Nieuws & publicaties

Branchebeschrijving Groothandel CBS

Branchebeschrijving Groothandel CBS

01 september 2012

Het CBS geeft in deze publicatie een beschrijving van de groothandel op basis van cijfers CBS geeft in deze publicatie een beschrijving van de groothandel op basis van cijfers over de verslagjaren 2006 tot en met 2010.

In de publicatie wordt eerst de groothandel afgebakend. Vervolgens wordt er ingegaan op belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfstak, gevolgd door het weergeven van de (ontwikkeling van de) omzet. Daarna worden de bedrijfslasten en -opbrengsten tegen elkaar afgezet. De publicatie eindigt met het beschrijven van het aantal bedrijven, vestigingen en banen.

Deze branchebeschrijving is een actualisering van een soortgelijke beschrijving met uitkomsten over de periode 2003–2008, die op 13 mei 2009 is gepubliceerd op de themapagina Handel en Horeca op www.cbs.nl.

klik hier              

Toon overzicht
Toon archief
blue

Nieuws

border